Noen aksjefond med høy avkastning

Drømmen om å bli millionær gjennom investeringer i aksjer er nok stor for mange, men for de fleste så forblir det en drøm, og mange kommer nok ikke i gang i det hele tatt. For hvor skal man egentlig begynne i aksjemarkedet? Investeringer i fond er stort sett den mest fornuftige løsningen for de som er «helt blanke», ettersom det her er kompetente personer som får ansvaret for å investere pengene dine i aksjer. Derav skal vi se nærmere på norske aksjefond med høy avkastning de siste årene.

Hvordan fungerer et aksjefond?

Et aksjefondmutual-funds-2 fungerer i stor grad på samme måte som å investere i aksjer. Sistnevnte kan enkelt forklares som at man betaler penger for å eie en del av et selskap, og man betaler per aksje. Jo flere aksjer man har, jo større andel av selskapet eier man. Og aksjene svinger i verdi basert på selskapets posisjon i markedet, og derfor gjelder det å kjøpe aksjer i et selskap mens aksjene er billige – som vanligvis betyr at selskapet enda ikke har tatt av, eller at det er i en dårlig periode. Dette er naturligvis vanskelig å spå med mindre man har kjennskap til markedet, og nettopp derfor skal vi heller investere i aksjefond.

I et aksjefond vil det være en gruppe utvalgte investorer med lang erfaring som investerer sparepengene dine i forholdsvis trygge markeder. Minst 80 prosent av midlene som spyttes inn iet aksjefond skal investeres på det åpne aksjemarkedet, og man kan her få svært god avkastning sammenlignet med sparing på vanlig bankkonto. Det er alltid en risiko for at man også kan tape penger ved sparing i et slikt fond, men historisk sett så har de fleste kunder opplevd god avkastning. Det er naturligvis også avhengig av hvilket fond man sparer i, og som du kan lese videre her så er det store forskjeller på tvers av aksjefondene i landet når det kommer til avkastning.

Aksjefond med høy avkastning

happy-businessman-traderAvkastningen i et aksjefond kan variere fra år til år, men det er naturligvis en fin pekepinn å se hvordan de har gjort det de siste fem årene. Ofte må man gjøre et forholdsvis stort innskudd for å i det hele tatt få lov til å gjøre en investering i de aksjefondene som gir høyest avkastning, noe som også ofte betyr at risikoen er noe større. Endog så vil dette også gi deg størst mulighet for stor avkastning, noe man historisk kan se gjennom følgende norske aksjefond.

Blant de aksjefondene med høyest avkastning i 2014, så topper Alfred Berg Gambak listen med en avkastning på hele 26,76 prosent – noe som er svært mye høyere enn hva man ville fått på en vanlig sparekonto. En aldri så liten ulempe her er at minsteinnskuddet er på 25 000 kroner, og at det årlige gebyret på 2,40% også er blant de høyeste sammenlignet med andre norske aksjefond. Allikevel er dette bare bagateller når man ser på den høye uttellingen, og de gode resultatene vil nok gjøre at mange investerer sparepengene sine i Alfred Berg Gambak de kommende årene.

Et annet aksjefond som har gitt høy avkastning de siste årene, er Handelsbanken Norge sitt fond. Her var avkastningen på habile 22,35% i 2014, og grensen for minsteinnskudd her er på lave 1000 kroner. Fritt frem for flere til å spare, altså. Vi kan også nevne et annet Alfred Berg-fond som har gjort det bra, med fondet aktiv som hadde 19,09% avkastning i 2014. Også her er minsteinnskuddet på 25 000 kroner, men for deg som vil satse høyt, så er disse fondene helt klart noe å sjekke ut.

Vær forsiktig med forventingene

Selv om disse fondene kan vise til historisk høy avkastning, så er dette i overkant av hva man kan forvente. Det kan hende at fondet har hatt flaks i det nevnte året, og så må man i tillegg ta med kostnader ved fondet. Normalt sett regner man sjeldent med å ha en årlig avkastning på mer enn 9-10 prosent ved sparing i aksjefond. Dette sett over lengre tid, og siden det er helt normalt å spare i fond over flere år, så er det dette man må tenke på. Fondsparing under fem år er sjeldent noen god idé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *